Personal tools
You are here: Home
Document Actions

Nieuwe Tours & Seminars


Studiereis ict in onderwijs naar Singapore door Gewoon Speciaal ICT/Lecso

 

Gewoon Speciaal ICT organiseert vanuit LECSO deze studiereis naar Singapore. Het wordt een bijzonder inspirerende reis vanwege de daar bestaande netwerken. We verwachten om tot een uitwisselingsprogramma te komen met internationaal samengestelde teams.

De groeiende rol van diverse vormen van ICT in het onderwijs en in het speciaal onderwijs behoeft hier geen betoog. De opmars van tablets, touchscreens en andere devices is hier slechts één voorbeeld van. Daar komt nog bij dat de nu in gang gezette transitie naar inclusief onderwijs regelmatig vragen zal oproepen op professioneel en organisatorisch niveau voor ICT-specialisten in het (V)SO.

We gaan ons inzicht verruimen door te kijken hoe anderen het doen in Singapore. Daar scoort het onderwijs zeer goed

Lees verder

------------------------------------------------------------------------

Food – Wine – Hospitality – Gastronomy Summer course 8-14 July 2017
 Teaching Hotel Château Bethlehem - Maastricht, the Netherlands + International study tour

 

A 5-day summer course tasting in a residential setting at the Château Bethlehem Teaching Hotel of Zuyd University, Maastricht, the Netherlands. 
The programme includes a balanced mix of keynote speakers and a famous chef, tastings, field trips and restaurant visits.  

Followed by a brief international study tour: Gastronomy trends in Europe.  
Flavour and tasting are the major topics of this international meeting of experts from both academia and/or from professional backgrounds. 
During the week participants will learn about as well as discuss views from internationally well-known experts.  
The classy, intimate residential setting enables a well-structured exchange between interdisciplinary experts

Afbeeldingnull

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Towards the wise, compassionate and just city. Conference by ADI/Gemeente Amsterdam & University of Amsterdam, 5 juni 2015

boston slums

Een Buzzword als innovatie is tegenwoordig in onze vakgebieden min of meer standaard geworden. Terecht. Echter, weinig educatieve programma’s die gericht zijn op achterstanden in de samenleving zijn ècht innoverend. En nog minder programma laten duidelijke resultaten zien voor jongeren die afkomstig zijn uit achterstandswijken met hoge armoede. 

Hetzelfde geldt voor volwassenen uit dergelijke wijken die in aanraking met justitie zijn gekomen. 

 Intussen zien we dat sociaaleconomische tweedelingen en spanningen rondom etnische (di)visies (gerelateerd aan radicaliserende meningen) in onze steden langzaam maar zeker oprukken. Dat is de achtergrond, en ook het belang van deze conferentie: het presenteren van twee interventies die in de Verenigde Staten voor doorbraken hebben gezorgd: 

 logo a'dam
 
 logo adam
 
 
 
 
 
 


-----------------------------------------------------------------------

 

Academic Tour SWV De Meiereij: Inclusion Toronto 10-16 oktober 2015

logo toronto
De reis betreft een combinatie van bezoeken aan scholen, en bezoeken aan professionele organisaties in Toronto en omgeving. 

De nadruk zal liggen op de volgende thema’s: 

 -Inclusief onderwijs (VO/VSO) praktijk 

-Inclusief onderwijs (VO/VSO) : beleid, organisatie, financiering, stakeholders 

-Employability leerlingen inclusief onderwijs (VO/VSO) 

 Uitgangspunten voor het programma ...... 

 

lees verder


Academic Tour Werkdruk in het PO: vechten tegen de bierkaai of anders organiseren? Studiereis naar Zweden en Finland 1-6 februari 2015

helsinki

De werkdruk in het primair onderwijs (en ook in andere sectoren van het onderwijs) wordt vaak als hoog ervaren. Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, al dan niet gerelateerd aan persoonlijke omstandigheden. Maar in veel gevallen speelt de organisatie van het werk een grote rol. De individuele aanpak, en ook de manier waarop de organisatie het onderwijsproces is vormgegeven. Lees verder

--------------------------------------------------------------------------

 

Studiereis Speciaal & Inclusief Onderwijs Lecso naar Ontario, Canada – 8 – 15 november 2014

Studiereis Speciaal & Inclusief Onderwijs Lecso naar Ontario, Canada – 8 – 15 november 2014

Canada is één van de voorbeeldlanden wanneer het gaat om doorvoeren van veranderingen.
 Zijn de ideeën, de scholen, of de bestuurders beter dan in Nederland? Dat kun je waarschijnlijk niet zo stellen. Maar wat in Canada wel is gelukt is veranderingen in samenhang doorvoeren. Met minder verwarring en vertraging.

 lescoBMC advies

 

lees verder

-----------------------------------------------------------------------------

Academic tour Transitie Jeugdzorg 8-12 December 2013

River-Mersey-007.jpg Liverpool

Het Transitieproces Jeugd(zorg) in Nederland vordert gestaag.
In de afgelopen jaren is er door alle betrokkenen het nodige werk verzet.
Geleidelijk vallen alle stukjes van de puzzel op hun plek. Met de meest recente Landelijk Beleidskader jeugdzorg hebben de beide betrokken 
Staatssecretarissen getracht helderheid  te scheppen over de structuren en de te nemen stappen in een complexe operatie. .

 


Lees verder

-------------------------------------------------------------------------------

 

Succesvolle interventies

Bridge

 

Succesvolle interventies en nieuwe visies op Amerikaanse scholen
Een collectief leerproces ter plaatse in Boston en San Francisco.

Lees verder.....

 

 

 

--------------------------------------------------------

 


Academic Tour Biomedical Imaging in het hoger onderwijs

heidelberg universitätsklinikumStudiereis voor de opleidingen die zich richten op medische beeldvorming (medical imaging), zoals Biometrics, MBRT en verwante opleidingen in WO, HBO en UMC’s en topklinische ziekenhuizen naar Zuid-Duitsland. Het thema van de reis is: ‘Best practices in het vertalen van nieuwe technologische ontwikkelingen naar opleidingen’. Die Best practices vinden we op het snijvlak van interdiciplinaire samenwerking van collega's uit WO, HBO, de academische gezondheidszorg en ondernemingen.

 

 

 Lees verder.....

 

 --------------------------------------------------------

Research in Universities of Higher Professional Education; 
Best practices and recent developments in Norway and Finland.

 

Jyväskylä 1.JPGStudiereis voor het (internationale) HBO naar Noorwegen en Finland over thema Onderzoek in hogescholen.
Welke rol gaat onderzoek spelen bij de invulling van de Profilering van ‘Veerman’?

Hoe gaat onderzoeksontwikkeling in zijn werk? Wat is de stimulerende rol van de overheid in andere landen?

 

Deze reis is zeer succesvol verlopen. Er wordt gewerkt aan een vervolg.

lees verder
Wilt u direct naar de verslagen en foto's achteraf, klik dan hier

--------------------------------------------------------

Eerdere Seminars voor het Primair Onderwijs

- Door-decentralisatie van huisvesting in het PO (Nijmegen). Lees verder...

- 'Hoogbegaafdheid: wat zijn de resultaten van de lopende experimenten?' Lees verder... 

- 'Centraal aanmelden en de-segregatie in het primair onderwijs'. Lees verder...

--------------------------------------------------------

Exhem introduces websites for international associations in higher education

Exhem is involved in creating new ways of communication for international networks in higher education. We see often that promising international initiatives are not able to explore their possibilities because of lack of time. This is obvious when the work has to be done by a small number of people, often in addition to their work at universities. In this way, these initiatives sometimes become inactive before reaching continuity; possibly missing out on international funding opportunities.

With the aid of an interactive website, such networks can structure themselves into associations. In this way we hope to contribute to the growing need for international networks.

The founding of the Association for Integrating Content and Language in Higher Education at the start of 2010 was the first activity in this field. See http://iclhe.org

--------------------------------------------------------

Maastricht favorite destination for international study abroad programmes

Many universities have chosen Maastricht as the favorite hub for their academic study abroad programmes. For more than 15 years we are [have been] organizing programmes in Education, Public health, Social Work & MBA students.

The city of Maastricht, home of the Maastricht Treaty, solidifying the European Union in the early nineties of the last century, is ideally located between the borders of three countries, each with it is own language or culture: German, French/Walloon and Dutch/Flemish. Positioned at these crossroads of European cultures, languages and trade routes, Maastricht has a long and exciting history. It is the oldest city in the Netherlands, founded in 50BC. Romanesque churches and stately patrician houses are made for aimless strolling or cycling: the Stokstraat and Jeker districts are the most picturesque. 

Maastricht, home of an internationally renowned university, and its neighboring cities Aachen, Hasselt and Liège enable both students and staff to study and to observe practices in their field in three different countries at very short/distances.

These programmes can easily be extended with brief stays in Amsterdam and/or Brussels and Antwerp. Or trips to Paris and southern Europe. More....  or download flyer

Column
Conferentie als leermiddel?
Multi-culti