All projects in Education

Academic Tours in het onderwijs bouwen voort op de ervaring van Toon Dijkstra’s programma’s. In de afgelopen jaren hebben we tours georganiseerd over de volgende onderwerpen: kwaliteitszorg in het onderwijs; inclusief onderwijs; multiculturele teams in het onderwijs; team teaching; leadership; resultaat georiënteerd onderwijs; data-driven education. Groepen van Exhem bezochten best practices in de volgende landen: Finland, Engeland, USA, Canada, Italië, Zweden, Ierland, Denemarken en Schotland.
  • 2018-09-08T00:00:00+02:00
  • 2018-09-13T23:59:59+02:00

Special Needs Education Sep 08, 2018 to Sep 13, 2018

IJsland kent gezien de geringe omvang van de bevolking een overzichtelijk, maar daarom niet minder interessant onderwijssysteem, waarbinnen het bijzonder onderwijs een voorname en inclusieve rol vervult.

  • 2017-11-10T00:00:00+01:00
  • 2017-11-17T23:59:59+01:00

Special Needs Education Nov 10, 2017 to Nov 17, 2017

Studiereis/conferentie naar Canada. Quest conferentie in Toronto, 10-17 november 2017 De reis is een combinatie van bezoeken aan scholen, en deelname aan de conferentie ‘The Quest for Increased Student Achievement' in Toronto, Canada. De scholen liggen in het York Region District School Board, dat bekend staat als een van de best functionerende Boards in Canada. York School District is min of meer de achtertuin van Michael Fullan; het gebied waar zijn ideeën voor het eerst breed zijn toegepast.

  • 2015-02-01T00:00:00+01:00
  • 2015-02-06T23:59:59+01:00

De werkdruk in het primair onderwijs (en ook in andere sectoren van het onderwijs) wordt vaak als hoog ervaren. Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, al dan niet gerelateerd aan persoonlijke omstandigheden. Maar in veel gevallen speelt de organisatie van het werk een grote rol. De individuele aanpak, en ook de manier waarop de organisatie het onderwijsproces is vormgegeven. Vechten tegen de bierkaai of anders organiseren?