All projects in Education

Academic Tours in het onderwijs bouwen voort op de ervaring van Toon Dijkstra’s programma’s. In de afgelopen jaren hebben we tours georganiseerd over de volgende onderwerpen: kwaliteitszorg in het onderwijs; inclusief onderwijs; multiculturele teams in het onderwijs; team teaching; leadership; resultaat georiënteerd onderwijs; data-driven education. Groepen van Exhem bezochten best practices in de volgende landen: Finland, Engeland, USA, Canada, IJsland, Italië, Zweden, Ierland, Denemarken en Schotland.

De grote lijnen van ons programma voor 2019-2020 zijn nu vastgesteld. Dit staat er in het komend schooljaar te gebeuren:

 

- 16 – 23 november 2019: een bezoek aan de Quest conferentie in Toronto, Canada. Een inspirerende conferentie met internationale gasten en lokale onderwijzers. Gecombineerd met bezoeken in kleine groepjes naar scholen in York region; het ‘laboratorium’ van Michael Fullan. Een multiculturele metropool met een hart voor goed onderwijs. Voor ons dit jaar de 10e editie!


- april 2020. ZwedenNorrköping (zuidwestelijk van Stockholm). Hoe functioneert passend onderwijs? Hoe werkt het met meer handen & hoofden in de klas? Een studiereis voor het PO over team-teaching, over werkdruk en over inclusief onderwijs.


- september 2020. Inclusief onderwijs en doorgaande lijnin Reykjavik, IJsland. Voor PO en VO. Op dit moment werken we aan een reis voor Auris Rotterdam naar IJsland. Een derde reis is in voorbereiding


- 27-31 oktober 2019. Edinburgh en omgeving: deze reis wordt georga
niseerd in opdracht van Orion Amsterdam. Begin 2020 volgt er een studiereis over resultaatgericht onderwijs en eigenaarschap van docenten.

Een reis die we in het afgelopen decennium vaker hebben gedaan. De thema’s blijven evenwel actueel. Het Schotse onderwijs is betrokken en van een hoog niveau.

 

- 5-9 april 2020. Studiereis Taal & Rekenen in Helsinki, Finland. Combinatie van training, presentatie en schoolbezoeken. Wat is de state-of-the-art in taal- en rekenonderwijs?

In opdracht CBO Meilân in Friesland.

 

- Tenslotte willen u graag attenderen op het nieuwe aanbod van kleinschalige culturele reizen.

  • 2021-10-10T00:00:00+02:00
  • 2021-10-15T23:59:59+02:00

Special Needs Education Oct 10, 2021 to Oct 15, 2021

Op 10 oktober 2021 staat er weer een mooie studiereis naar IJsland gepland. IJsland biedt al jaren inclusief onderwijs, deels vanwege noodzaak en geografie, maar ook vanwege de maatschappelijke commitment die er is rondom inclusie. Deze studiereis biedt dus een goede gelegenheid om te leren van IJslandse successen.

  • 2019-11-16T00:00:00+01:00
  • 2019-11-23T23:59:59+01:00

Een bezoek aan de Quest conferentie in Toronto, Canada. Een inspirerende conferentie met internationale gasten en lokale onderwijzers. Gecombineerd met bezoeken in kleine groepjes naar scholen in York region; het ‘laboratorium’ van Michael Fullan. Een multiculturele metropool met een hart voor goed onderwijs. Voor ons dit jaar de 10e editie!

  • 2019-10-13T00:00:00+02:00
  • 2019-10-19T23:59:59+02:00

Special Needs Education Oct 13, 2019 to Oct 19, 2019

IJsland kent gezien de geringe omvang van de bevolking een overzichtelijk, maar daarom niet minder interessant onderwijssysteem, waarbinnen het bijzonder onderwijs een voorname en inclusieve rol vervult.

  • 2019-05-11T00:00:00+02:00
  • 2019-06-03T23:59:59+02:00

Study abroad Programmes May 11, 2019 to Jun 03, 2019

During this program University of Michigan Students spend 3 weeks visiting a wide range of public and private international schools in the Netherlands, France, Belgium, and Germany as well as build marketable teaching and management skills of global cultural competence, critical reflection, and intercultural relations.