Past projects in Education

Academic Tours in het onderwijs bouwen voort op de ervaring van Toon Dijkstra’s programma’s. In de afgelopen jaren hebben we tours georganiseerd over de volgende onderwerpen: kwaliteitszorg in het onderwijs; inclusief onderwijs; multiculturele teams in het onderwijs; team teaching; leadership; resultaat georiënteerd onderwijs; data-driven education. Groepen van Exhem bezochten best practices in de volgende landen: Finland, Engeland, USA, Canada, IJsland, Italië, Zweden, Ierland, Denemarken en Schotland.

De grote lijnen van ons programma voor 2019-2020 zijn nu vastgesteld. Dit staat er in het komend schooljaar te gebeuren:

 

- 16 – 23 november 2019: een bezoek aan de Quest conferentie in Toronto, Canada. Een inspirerende conferentie met internationale gasten en lokale onderwijzers. Gecombineerd met bezoeken in kleine groepjes naar scholen in York region; het ‘laboratorium’ van Michael Fullan. Een multiculturele metropool met een hart voor goed onderwijs. Voor ons dit jaar de 10e editie!


- april 2020. ZwedenNorrköping (zuidwestelijk van Stockholm). Hoe functioneert passend onderwijs? Hoe werkt het met meer handen & hoofden in de klas? Een studiereis voor het PO over team-teaching, over werkdruk en over inclusief onderwijs.


- september 2020. Inclusief onderwijs en doorgaande lijnin Reykjavik, IJsland. Voor PO en VO. Op dit moment werken we aan een reis voor Auris Rotterdam naar IJsland. Een derde reis is in voorbereiding


- 27-31 oktober 2019. Edinburgh en omgeving: deze reis wordt georga
niseerd in opdracht van Orion Amsterdam. Begin 2020 volgt er een studiereis over resultaatgericht onderwijs en eigenaarschap van docenten.

Een reis die we in het afgelopen decennium vaker hebben gedaan. De thema’s blijven evenwel actueel. Het Schotse onderwijs is betrokken en van een hoog niveau.

 

- 5-9 april 2020. Studiereis Taal & Rekenen in Helsinki, Finland. Combinatie van training, presentatie en schoolbezoeken. Wat is de state-of-the-art in taal- en rekenonderwijs?

In opdracht CBO Meilân in Friesland.

 

- Tenslotte willen u graag attenderen op het nieuwe aanbod van kleinschalige culturele reizen.

  • 2015-02-01T00:00:00+01:00
  • 2015-02-06T23:59:59+01:00

De werkdruk in het primair onderwijs (en ook in andere sectoren van het onderwijs) wordt vaak als hoog ervaren. Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, al dan niet gerelateerd aan persoonlijke omstandigheden. Maar in veel gevallen speelt de organisatie van het werk een grote rol. De individuele aanpak, en ook de manier waarop de organisatie het onderwijsproces is vormgegeven. Vechten tegen de bierkaai of anders organiseren?